Budeme se dále opírat o vědeckotechnický výzkum a vývoj nových produktů, nových projektů. Zákazníkům jako centru neustále zlepšovat produkty, zlepšovat kvalitu poprodejního servisu, účastnit se hospodářské soutěže na trhu, rychlé a efektivní poprodejní servisní práce, po celý rok poskytovat náhradní díly, celoživotně poskytovat vysoce kvalitní služby, uspokojit potřeby domácích i zahraničních uživatelů.